Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Nordiska Casinon Utan Licens samlar in, använder och skyddar din personliga information när du använder vår webbplats nordiskacasinonutanlicens.se. Vi värnar om din integritet och åtar oss att skydda dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning och bästa praxis. Vi rekommenderar att du läser igenom denna policy noggrant.

Insamling av personlig information

a. Vi kan samla in personlig information från dig när du frivilligt tillhandahåller den genom att använda vårt kontaktformulär, prenumerera på nyhetsbrev eller genomföra transaktioner på vår webbplats.
b. Den personliga informationen vi kan samla in kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du frivilligt tillhandahåller oss.

Användning av personlig information

a. Vi använder den insamlade personliga informationen för att kommunicera med dig, tillhandahålla den begärda informationen och förbättra din användarupplevelse på vår webbplats.
b. Vi kan använda din e-postadress för att skicka dig nyhetsbrev, kampanjer och andra relevanta meddelanden. Du har alltid möjlighet att avbryta prenumerationen genom att följa anvisningarna i dessa meddelanden.

Delning av personlig information

a. Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att skydda vår webbplats och användare mot bedrägeri, skadlig aktivitet eller brott mot våra villkor.
b. I händelse av att vår webbplats säljs eller överförs till en annan ägare, kan din personliga information överföras till den nya ägaren så att verksamheten kan fortsätta utan avbrott.

Dataskydd och säkerhet

a. Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förändring.
b. Vi använder säkra anslutningar och krypteringsteknik för att skydda överföringen av känslig information mellan din webbläsare och vår webbplats.

Cookies och spårningsteknik

a. Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att förbättra din webbplatsupplevelse, anpassa innehåll och analysera användarbeteende. Dessa tekniker kan samla in viss icke-personlig information, såsom IP-adress, webbläsartyp och besökta sidor.
b. Du kan välja att neka cookies genom att konfigurera inställningarna i din webbläsare. Observera dock att vissa funktioner på vår webbplats kan vara begränsade om du inaktiverar cookies.

Ändringar i integritetspolicyn

a. Vi förbehåller oss rättenatt när som helst ändra eller uppdatera denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft omedelbart efter publicering.
b. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. Fortsatt användning av vår webbplats efter ändringar innebär ditt godkännande av den uppdaterade integritetspolicyn.

Dina rättigheter

a. Du har rätt att begära åtkomst till och rättelse av din personliga information som vi har i vår ägo. Du kan också begära att vi raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
b. Om du vill utöva dina rättigheter eller har några frågor eller klagomål angående vår behandling av din personliga information, kan du kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet “Kontakt” nedan.

Länkar till tredje part

a. Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som ägs och drivs av tredje parter. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för deras integritetspraxis. Vi rekommenderar att du granskar integritetspolicyn på sådana webbplatser innan du lämnar ut din personliga information till dem.

Kontakt

a. Om du har några frågor, begäranden eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av din personliga information, vänligen kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges nedan.

Vi strävar efter att skydda din personliga information och behandla den på ett ansvarsfullt sätt. Tack för att du har valt Nordiska Casinon Utan Licens.